DE HOFSTEDE VAN RIJSWIJK 137 19) L.H. nr. 138, f. 186—186’. Op 3 September 1593 werd jonkheer Andries van Bronckhorst door de Staten van Holland beleend met twee morgen land in de woning, die Costijn Heynricxsz. voortijds placht te gebruiken, genaamd de hoffstede van Rijswijck, recht tegenover het huis de Werve. De betref fende acte onthult ons, dat deze twee morgen vroeger leen waren van de tijdens de Opstand tegen Spanje ge- saeculariseerde proosdij Koningsveld bij Delft 19Door het verlies van het grootste deel van het archief van dit klooster, met name ook van de leenregisters, laat de reeks vroegere leenbezitters zich slechts bij benadering uit de vermelding van de belendingen van aangrenzende per celen reconstrueren. Als oudst bekende bezitster staat in het omstreeks 1280 aangelegde „oude register” van graaf Florens een vrouwe Ghodeld te boek. Het goed de Werve, destijds in het be zit van Dirk van de Werve, strekte zich blijkens ge noemd register uit tussen het land van vrouwe Ghodeld en de Watersluse of Waterlose volgens latere leenacten. Met deze zuidelijke belending is een waterloop bedoeld tussen de Brede weg, thans Van Vredenburchweg, en de vroeger Vlietweg geheten Kleiweg, lopende langs de zuid rand van het zwembad „de Put” achter de Werve en op kaarten nog duidelijk te herkennen als scheidingslijn tus sen de kavelingen ten noorden en ten zuiden ervan. Het zelfde leenregister bevat de copie van een oorkonde uit 1309 betreffende de belening van Ghisebrecht Sweym met het goed de Werve, dat door Floris van den Werve (ver moedelijk een zoon van Dirk van den Werve) was ver kocht aan Amelis uten Waerd en door deze weer aan Sweym. Het wordt daarin omschreven als strekkende noordwaarts over de Brede weg aan Ghisebrechts lande

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 159