Ja de DE HOFSTEDE VAN RIJSWIJK 139 22) L.H. nr. 26, f. 6. westzijde van de voormalige buitenplaats Westhoff, thans het door een openbaar park omgeven rusthuis Sunny Home. Het aan de hofstede grenzende land van Willem Florisz. van den Werve schijnt bij de dood van Willem van Duvenvoorde opnieuw in het bezit van de grafelijkheid te zijn geraakt. Op 24 Maart 1353 schonk hertog Willem van Beieren aan Dirk van der Schuren, poorter te Haar lem, voor de aanspraken, die de echtgenote van deze Haarlemmer beweerde te hebben op het goed van Dirk van den Werve, Willem Floriszoons’ land in het ambacht Rijswijk geheten die Stove. Dat daarmee de zestien mor gen ten noorden van de Brede weg bedoeld moeten zijn, blijkt uit de namen van de belendende eigenaren aan de oostzijde. In 1326 wordt als buurman vermeld Hughe Sprouten zoon en in 1353 zijn het Willem Sprutens zoons erfgenamen. Als westbelending, d.w.z. als eigenaresse van de hofstede van Rijswijk, noemt de acte van 1353 een ze kere jonkvrouwe Clare 22 Ten gevolge van het ontbreken van een aaneengesloten reeks beleningen met het huis de Werve tijdens de 14de eeuw laten de wisselingen in het bezit van de hofstede van Rijswijk zich slechts sprongsgewijs achterhalen. Eerst uit een acte van 1430 blijkt, dat het toen nog maar 14 morgen leenland omvattende goed de Werve over de Brede weg naar het noorden toe grensde aan het land van Ghisebrecht heren Ghisebrechtszoon. Dezelfde belen ding vinden wij aangegeven in de acte van 12 Februari 1435, waarbij Herper van den Werve, zoon van Spronc van den Werve en nazaat van Ghisebrecht Sweym, na de dood van zijn broer Jan wordt beleend met de Werve. Nadat Jan Ruychrock, de vermogende tresorier van coba van Beieren, in 1448 door koop bezitter van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 161