DE HOFSTEDE VAN RIJSWIJK 144 29) Cartularium St. Jan, f. 22v23; A.R.A. archief proosdij Koningsveld nr. 62. acte van 1593 als gebruiker d.w.z. pachter kwalificeert, kunnen wij zonder meer ecarteren. Blijft over Ghisebrecht heer Enghebrechtszoon van de acte van 1309. In een oorkonde van 20 September 1305, waarvan een copie bewaard is gebleven in het cartularium van de com manderij van St. Jan te Haarlem, vinden wij een heer Egghebrecht van Rijswijc, ridder, genoemd, die zich met zijn oudste zoon Ghisebrecht borg stelt voor de verkoop van vijf morgen land te Monster. Uit een oorkonde van 1315 betreffende een schenking van land aan het klooster Koningsveld door Arnoud van Rijs wik e vernemen wij voorts, dat heer Engebrecht van Rijswijk dan gestorven is en dat vier morgen land aan de Zwet, die hem toebehoor den, op Arnoud waren overgegaan. Deze Arnoud bezat een zoon Claas, voor wiens intrede in het klooster hij te voren een rente had gegeven, die met de genoemde vier morgen en nog drie morgen afkomstig van Jan van Dorp werden afgekocht 29 Naar alle waarschijnlijkheid is met de Ghisebrecht heer Engebrechtszoon, in 1309 eigenaar van de hofstede van Rijswijk, niemand anders bedoeld dan de hierboven ge noemde Ghisebrecht van Rijswijk. De dood van zijn vader Engebrecht moet dan tussen 1305 en 1309 hebben plaats gevonden. Ook is het aannemelijk Arnoud van Rijswijk voor een broeder van Ghisebrecht van Rijswijk te houden. Behalve een zoon Claas bezat deze Arnoud nog een zoon Jan Arendsz. van Rijswijk. In 1349 verkocht laatstge noemde samen met Hughe Moers kinderen 16 morgen land aan de Brede weg, leenroerig aan de hofstede van Polanen en gelegen aan de westzijde van de woning van Simon van der Burch’s erfgenamen. In 1360 blijkt Jan

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 166