149 DE HOFSTEDE VAN RIJSWIJK 35) J. de Geer tot Oudegein, Archieven der ridderlijke Duitsche Orde I (Utrecht, 1871) nr. 250; Rijnsburg nr. 391. vindt in de plaatselijke overlevering, die van een onbe kend klooster gewaagt, dat nabij die hofstede in het veld gelegen zou hebben. Evenals de woning ten Hoeke heeft genoemde hofstede zijn naam gegeven aan een adellijk ge slacht, dat teruggaat op de in 1267 voor het eerst vermelde Albertus de Ockenberge. De Ockenbergh’s voerden het zelfde wapen als de Van der Made’s een schuinbalk bela den met drie bollen of bezanten. Samenhang met de Van der Burch's is niet uitgesloten. Dit laatste geslacht voerde afwisselend een rechte en een gebogen schuinbalk, ver moedelijk ter onderscheiding van de diverse takken van dit uitgebreide geslacht, en hetzelfde onderscheid treffen wij aan bij de Ockenbergh’s en de Van der Made’s 35 Bartholomeus van der Made, bekend als de stichter van de St. Bartholomeus-, later St. Hippolytus- of Oude kerk te Delft, en Albert van Ockenbergh waren vermoedelijk broers. Dit blijkt uit een acte van 1329, waarbij Willem van der Made Bartholomeusz. zijn neef Dirk van Ocken bergh Albertsz. met zes morgen te Rijswijk beleent. Wil- lem’s kleindochter Elisabeth van der Made trouwde met Philips van Polanen, heer van de Leek. Door haar vererf de de hofstede van de Made, gelegen in de Madepolder onder Vrijenban, op de Polanen’s. Via de heren van Heen- vliet kwam zij in de 15de eeuw aan de heren van Naald wijk. Dirk van Ockenbergh had een zoon Dirk en een kleinzoon Willem, welke laatste de naam Van der Made aannam, wellicht omdat zijn moeder een Van der Made was. Deze Willem van der Made Dirksz. van Ockenbergh bezat op zijn beurt een dochter Elisabeth, wier echtgenoot Hugo Dammaszoon in 1409 zeven hont land aan de oost zijde van de laan naar de hofstede Oud-Ockenburg van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 171