DE HOFSTEDE VAN RIJSWIJK 150 Hendrik van Naaldwijk in leen hield. De hofstede zelf, die grensde aan het land behorende tot de hofstede ge naamd de Steene ofte Hoochcamer, schijnt later aan het klooster van de Carthuizers bij Geertruidenberg te zijn ge schonken en door dit klooster in erfpacht te zijn gegeven aan het klooster Sion bij Delft. In 1601 werd zij door de Staten van Holland met de bijbehorende landerijen ver kocht aan Nicolaas Adriaansz. van Adrichem, oud-burge- meester van Delft. Diens schoonzoon Boudewijn de Man kocht in 1608 ook het Naaldwijkse leen, dat inmiddels van zeven hont op vijf hont was teruggebracht 35a) Een tweede gebied, dat met Ockenberg op één lijn ge steld kan worden, is het Voordecomplex. Begrensd in het noorden door de Broeksloot, ten O. en W. door de Oude- en de Strijpwatering, en ten Z. de Kleiweg, vult het precies de ontbrekende hoek in het Hoekcomplex. Op het punt, waar de Van Vredenburchweg de Oude Watering kruist, moet de doorwaadbare plaats of voorde hebben ge legen, waaraan dit gebied zijn naam ontleende. Dit volgt uit de oude benaming in de Voorde van de woning, die weleer aan de oostzijde van de Oude Watering vlak tegen de Van Vredenburchweg aan lag. Even ten westen van de voorde strekte zich aan de zuidkant van genoemde weg het goed Steenvoorde uit. Bij de voorde takt van de Oude Watering een watertje af, dat over het terrein van Steen voorde in westelijke richting voortkronkelt. De grond ten noorden van dit beekje schijnt de naam Overvoort te heb ben gedragen. In de hoek gevormd door de Schaapweg en de Van Vredenburchweg, stond in de 13de eeuw de wo- 35a) Muller, t.a.p., bl. 188; Nass. Dom. nrs. 6525, f. 254, 251; 6524, f. 4748; Egmond nr. 594, reg. 640; L.H. nrs. 52, f. 48v, 134v; 226, f. 9V; Rekenkamer ter Auditie nr. 4728, f. 230v231; recht, archief Rijswijk nrs. 6, f. 134v135v; 26, f. 335336; archief van Adrichem nr. 19a.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 172