DE HOFSTEDE VAN RIJSWIJK 155 “o) L.H. kwistige verkaveling van de grond in kleine percelen heeft het oorspronkelijk agrarisch aspect dusdanig gewijzigd, dat het de grootste moeite kost in de veelheid van weinig omvangrijke hofsteden, waarvan de meeste pas in de 16de eeuw als lustverblijven tot aanzien en luister kwamen, iets van de voormalige „grandeur” van de uit de Loonse oor log vermaarde heren van Rijswijk terug te vinden, laat staan van een nog veel oudere holorganisatie 40 nr. 50, f. 154; Muller, t.a.p. bl. 201.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 177