HET HUIS VAN OLDENBARNEVELT 160 zijn huis tresoriersrekening dit poortje als „het poortje van den heere Advocaet Barnevelt”, niet omdat het hem in eigendom behoorde, maar ongetwijfeld alleen omdat hij er iedere dag onder door liep op weg van zijn huis naar het Binnenhof. Dit huis stond er in 1616 nog niet lang. Want op de kaart van Jacques de Gheyn uit 1597 6) komt op die plaats een heel ander huis voor, ver achter de rooilijn, door een voorhof met muur, waarin een poort, geschei den van de straat, men zou zeggen een soort kasteel. Of schoon De Gheyn terecht als weinig betrouwbaar geldt 7), mogen wij hier toch om vier verschillende redenen wel op hem af gaan. Onbetrouwbaarheid gaat meestal samen met schematisatie: wij zullen niet aannemen dat de vele identieke kleine huisjes die hij meer Oostelijk in de Spuistraat tekent, er werkelijk zo of zelfs maar ongeveer zo hebben uitgezien. Maar het huis van Oldenbarnevelt is een afwijking van het schema, die niet uit slordigheid kan voortkomen. Ook was de kaart bestemd voor een nooit uitgekomen werk van Pieter Cornelis Boekenberg, die enige jaren te voren door Oldenbarnevelts invloed benoemd was tot geschiedschrijver van de Staten van Holland. 8) Het is aan te nemen, dat De Gheyn wel opgepast zal hebben, het huis van de beschermheer van zijn opdrachtgever niet te verknoeien. Ook is het bekend dat op deze plaats vroeger een kasteel stond waar eerst Reinoud van Brederode (14151473) en later de we duwnaar van Jacoba van Beieren, Frank van Borselen, gewoond heeft, en zo’n kasteel heeft zeker niet in de 6) Historische Atlas „Die Haghe", afl. I. 7) Dr. W. Moll in Jaarboek „Die Haghe” 1932, blz. 23. 8) Zie de inleiding tot de in noot 4 genoemde aflevering. Over Bockenbergs relatie met Oldenbarnevelt zie Haak, Johan van Ol denbarnevelt blz. 254.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 183