HET CATSHUIS „SORGHVLIET” 300 JAAR 7 hoog en volkomen symmetrisch, het tweede in een geheel ander landschap gelegen, was lang en laag met een breed front, ook volkomen symmetrisch met zijn beide vooruit springende zijvleugels. De lange frontlijn van het Cats- huis werd sierlijk onderbroken door een fronton, waarin aan de voorkant het wapen van Cats prijkte. Wanneer men door de dubbele deuren binnen kwam, bevond men zich direct in een lange, brede gang met plavuizen bedekt. Aan de rechterkant was vroeger nog een kamer voordat men een groot vertrek bereikte, dat samen met de kleine werkkamer van Cats, de zgn. Catskamer, de rechtervleu gel vormde. Aan de achterkant van het huis, uitziende op de zogenaamde hof, lagen drie grote kamers en een klein vertrek, waarvan de middelste naar buiten openslaande deuren had. In de linkervleugel, aan de voorzijde, lag de kelder met daarboven de zogenaamde opkamer, die halver wege de wenteltrap naar de zolder uitkwam. In diezelfde vleugel lagen ook de keuken en de bottelarij, terwijl het „washuys” afzonderlijk aan de keuken was gebouwd, ’t „bijhuys” geheten. De enige en helaas weinig nauwkeurige afbeelding van de voorzijde van het huis, die Adriaen van de Venne voor de eerste uitgave van Cats „Ouderdom en Buyten-Leven" in 1655 heeft gemaakt, doet ons dubbel betreuren, dat de tekeningen van Pieter Post verloren gingen. Want bekij ken wij deze afbeelding goed en reconstrueren wij aan de hand van de gegevens van het bestek het huis, dan zien wij, hoe vertekend het huis is weergegeven. Wij moeten bijna een eeuw wachten, voordat Cornelis Pronk ons in een topografisch nauwkeurig getekende schets laat zien, hoe het Catshuis er uitzag vóór de latere verbouwingen. Het is merkwaardig, dat Cats, die alles tot in de kleinste bijzonderheden berijmelde, welhaast geen enkele dicht regel heeft gewijd aan dit juweel van Nederlandse bouw-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 18