NIEUWE STRAATNAMEN VASTGESTELD GEDURENDE 1950, 1951 EN 1952 a. Naar personen. Ary van der Spuyweg 1868, de aanlegger van 1950. Jan Willem Frisolaan naar de Friese stadhouder Jan Willem Friso, 1687—1711; 2 April 1951. De Lannoystraat naar de dichteres Juliana Cornelia de Lannoy, 17381782; 13 Maart 1950. Machiel Vtijenhoeklaan naar Machiel Vrijenhoek, 1884- 1947, vele jaren wethouder van ’s-Gravenhage, die zich zeer verdienstelijk heeft gemaakt voor verbete ring van de volkshuisvesting; 2 April 1951. Z amenhof straat naar Ludwig Lazarus Zamenhof, Rus sisch genees- en taalkundige, geboren 1859, ontwerper van het Esperanto; 2 April 1951. naar Ary van der Spuy, 1781 het Haagse Bos 21 Aug. Burgemeester de Monchyplein naar Mr. S. J. R. de Mon- chy, van 1934 tot 1946 burgemeester van 's-Graven- hage 29 Sept. 1952. Duijvestijnstraat L. naar A. H. Duijvestijn, die bij de oprichting van de Loosduinse groentenveiling in 1899 haar voorzitter was 13 Maart 1950.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 194