de Grote of Sint Jacobskerk te OPGAVE DER GESCHRIFTEN EN TIJDSCHRIFTARTIKELEN BETREFFENDE 'S-GRAVENHAGE IN 1950 VERSCHENEN VOOR ZOVER TER KENNIS VAN DE REDACTIE GEKOMEN. a. Plaatsbeschrijving en gebouwen. Den Haag - Holland. Viertalig propaganda-boekje van het Gemeentebestuur. Beschrijving van ’s-Gravenhage. Het huis in het schone park (Sorghvliet) door Kate de Ridder. De vrouw en haar huis. Juni, 253257. De rand van Den Haag. 32 tekeningen van Willem Minderman met begeleidende tekst van Dr. A. Schier- beek. Den Haag. Uitgave van het Bureau Voorlichting der Gemeente ’s-Gravenhage en V.V.V. 's-Gravenhage. La Haye. Physionomie d’une ville. Gids voor het Haagse Stadhuis door Dr. W. Moll. Het oude Haagse Stadhuis door Dr. W. Moll, ’s-Gravenhage No. 3.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 198