De zaak Joris Diels door J. van der Woude. Vrij Ned. 27 Mei. Over deze zaak ook C. de Groot. N. Eeuw 13 Mei en 27 Mei. GESCHRIFTEN BETREFFENDE 'S-GRAVENHAGE 175 b. Geschiedenis, gebeurtenissen en statistiek. Over de historische ontwikkeling van 's-Gravenhage en de plaats der belangrijkste gebouwen door Ir. F. H. Warnaars. Kunst en Kunstleven 2e jg. No. 3. Culturele bemoeiingen van de gemeentelijke overheid door Dr. H. E. van Gelder. ’s-Gravenhage No. 1. Werk van Haagse Zilversmeden door Dr. H. E. van Gelder. Oud-Holland 1-23, 125139. Haagse couranten en courantenschrijvers door W. N. van der Hout. 's-Gravenhage No. 4. The clocks of Christiaan Huygens by C. A. Crommelin. Endeavour IX numb. 34. Gijsbert Karel van Hogendorp en zijn Verklaaring aan het Staatsbewind door L. G. J. Verberne. Bijdr. ge schied. der Ned. V 3162. Machteld ter Crone. Roman uit de Haagse wereld door Marie C. van Zeggelen. De lof der residentie door Drs. W. Hofman (over de de rijtuigbouwerij van L. Hermans Co.). Kroniek van het ambacht 4e jg. No. 12. Hofstad nu hoofdkwartier (de generaalsconferentie) door J. R. Evenhuis. Elsevier 1 April. Militaire topfiguren in Den Haag. Vrij Nederland 25 Maart. Noord-Atlantisch overleg. Elsevier 8 April.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 199