HET CATSHUIS „SORGHVLIET” 300 JAAR 8 HANS WILLEM BENTINCK „William III had raised him from the obscurity of a country gentleman to a position second in importance to no subject in Europe." Marion E. Grew, William Bentinck and William III (Prince of Oranje) Met de komst van Hans Willem Bentinck brak de glo rietijd van Sorghvliet aan. Welk een geheel andere figuur: een man van eruditie, goede smaak en vooruitziende blik, die Sorghvliet be roemd zou maken tot ver over onze grenzen, kunst. Want toen hij op 14 Juli 1652 zijn in trek op Sorgh vliet nam, heeft hij nog acht jaar van zijn landgoed kun nen genieten, totdat de dood hem op 12 September 1660 verraste. ,,Een jaer, dat Godt my nu in dese plaetse geeft, Is meer dan al de tijt dien ick oyt heb geleeft.” Het moet een indrukwekkend gezicht geweest zijn, toen de rouwstoet, begeleid door 40 fakkeldragers, op een mooie Septemberavond van Sorghvliet vertrok naar de stad, waar Cats in de Kloosterkerk begraven werd. Aan Cats' jongste dochter, Elisabeth Pauw, vrouwe van Carnisse, werd Sorghvliet toebedeeld. Het Cats- huis zag toen binnen zijn muren heel andere taferelen: met de vrome rust was het gedaan, deze maakte plaats voor het vertier, om niet te zeggen de losbandigheid, welke Cats’ kleindochters met zich brachten. Elisabeth Pauw overleed in 1673 en daarmee eindigde de Catsperiode op Sorghvliet; want ruim een jaar later, in December 1674, werd het landgoed verkocht aan Hans Willem Bentinck, aan wie het op 16 Januari 1675 werd overgedragen. Het Catshuis is dus 23 jaar in de familie geweest, welker naam het tot op de huidige dag nog altijd draagt!

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 19