176 GESCHRIFTEN BETREFFENDE 'S-GRAVENHAGE uitbrei- vermakelijkheden. De Hagenaar gaat voor de oorlog. 's-Gravenhage No. 5. Het vreemdelingenverkeer te 's-Gravenhage in de jaren 1938, 1948 en 1949. 's-Gravenhage No. 3. De Scheveningse haringvisserij in 1949. 's-Gravenhage No. 3. De oorlog en zijn gevolgen voor 's Gravenhage. Het structuurplan, de wederopbouwplannen en dingsplan. De bouwactiviteit in het algemeen. De uitbreidingsmogelijkheden van 's Gravenhage. In 's-Gravenhage bouwt. Extra-nummer van 's-Graven- hage. De woningvoorraad te 's-Gravenhage. Beschouwingen over bouwtype, eigendoms- en huurverhouding en grootte. 's-Gravenhage No. 4. Samenstelling der Haagse gezinnen volgens de gezins- telling van 31 Mei 1947. 's-Gravenhage No. 1. Enige gegevens betreffende het Haagse Gemeenteper- soneel voor en na de oorlog tot en met het jaar 1948. 's-Gravenhage No. 4. Het Haagse Forensenverkeer. 's-Gravenhage No. 5. De verkeersongevallen te 's-Gravenhage na de bevrijding. 's-Gravenhage No. 6. Het bezoek aan meer uit dan c. Personen. De jeugd van Stadhouder Willem III door L. J. Plemp van Duiveland. Elsevier 1 April.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 200