GESCHRIFTEN BETREFFENDE 'S-GRAVENHAGE 177 Staat char- den Bosch Kind van Staat en tweede vader des vaderlands (Prins Willem III) door R. van Luttervelt. Gr. Amst. 18 Maart. Willem III. De Stadhouder-Koning door P. Geyl. Nieuw Vlaams Tijdschrift. December bl. 404429. Vernieuwer van de Staat (Prins Willem III) door J. A. van Hamel. Elsevier 15 April. Willem III, Koning-Stadhouder door B. L. Verschuur. Vriend des huizes 214216. Willem III): lief en Queen Mary (gemalin van mant. Elsevier 15 Juli. Prinses Wilhelmina. Gouden herinneringen aan een groot leven door P. de Zeeuw J.Gzn. Paul Arntzenius, schilder van de aandacht door P. A. Koomen. Kunst en Kunstl. II 6062. R. C. Bakhuizen van den Brink, een markante persoon lijkheid door G. Colmjon. Johanna BordewijkRoepman, componiste door Bibeb. Vrij Ned. 27 Mei. Een geestdriftig Nederlander, Johannes van door J. J. Westendorp Boerma. De menselijke waardigheid van Menno ter Braak door Hugo Walschap. Vlaamse Gids XXXIV 477488. Gesprekken met vrijzinnigen: Dr. N. A. Bruining door H. G. Cannegieter. Elsevier 4 Nov. Prof. Dr. R. Casimir door E. H. Bos. Neerlandia Nov.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 201