178 GESCHRIFTEN BETREFFENDE 'S-GRAVENHAGE Louis Couperus’ dramatische kracht door Katherine Mansfield. Vert, door D. Verspoor. Oriëntatie No. 30, 60—64. beeldhouwer van de Ned. Greatmaster fan de kitsch (n.a.v. Louis Couperus: Mozaiek) door Anne Wadman. Tsjerne V 395400. H. A. van Daalhoff door W. Enzinck. Kunst en Kunstl. II 146—149. Louis Couperus en de Grieks-Romeinse oudheid door Theo Bogaerts Jr. Hermencus XXI 170176, 183—190. Huub Gerretsen als schilder en graficus door R. E. Penning. Wending V 155156. Albertus Groneman, Nederlands componist, 17101778 door W. H. Thijsse. Mens en Melodie V 5355. Jan van Heel door P. A. Koomen. Kunst en Kunstl. II 92—94. V. Hefting. Van museum naar uitgeverij. Vrij Nederl. 12 Aug. Pieter Adriaensz ’t Hooft, Haags steen- en door Prof. Dr. E. Neurdenburg. Bulletin Oudheidk. Bond 6e serie jg. 3, afl. 2. In memoriam Dr. D. J. H. ter Horst door Dr. L. Brum- mel. Bibliotheekleven No. 6, 174175. Barbara van Houten. In memoriam door G. Knuttel Jr. Kunst en Kunstleven II 270274. Luit en lier op Hofwijk (Constantyn Huygens) door Gielen. Mens en Melodie V 14.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 202