GESCHRIFTEN BETREFFENDE 'S-GRAVENHAGE 179 Leeuwen. Jhr. Mr. Victor de Stuers als grond de monumentenzorg in Nederland door van der Pluym. De Maasgouw deel 64, van het Alg. Ned. Ver- P. J. de Kanter, erevoorzitter bond. Neerlandia Mei. Voorbij, voorbij, o en voorgoed voorbij (n.a.v. Jeanne KloosReyneke van Stuwe: Het menschelijke beeld van Willem Kloos) door W. L. M. E. van Crit. bulletin XVII 315320. Abraham Kuyper stierf 30 jaren geleden door T. Booy. Vrij Ned. 11 Nov. Bij bekende mensen thuis: Cees Laseur door M. V. Thuis 17e jg. No. 76. Frits Lugt, zijn leven en zijn verzamelingen door M. F. Hennus. Maandbl. voor Beeldende Kunsten April/Mei. Annie Salomons door Anthonie Donker. Crit. bull. XVII 241—250. Mejuffr. Fanny Simons door F. K.(ossmann). Biblio theekleven No. 6, 176. Ter herinnering aan Josine SimonsMees door Top Naeff. De Gids 113e jg. No. 3 bl. 194202. Mr. D. U. Stikker volgt een lijn. Vrij Ned. 8 Juli. Victor de Stuers herdacht door H. E. van Gelder. Gr. Amst. 3 Juni. De figuur van Jhr. Mr. Victor Eugène Louis de Stuers door Dr. G. W. A. Panhuysen. De Maasgouw deel 64, 69e jg. No. 35. De invloed van legger van Prof. W. 69e jg. No. 35.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 203