180 GESCHRIFTEN BETREFFENDE 'S-GRAVENHAGE parlementaire arbeid. Geschriften van en over Jhr. Mr. Victor de Stuers door Dr. G. W. A. Panhuysen. De Maasgouw deel 64, 69e jg. No. 35. De ongekende Thorbecke door Prof. Mr. C.W. de Vries. Vandag is sy onbekend. Vroue, ontdekkingsreisiger in Donker Afrika (Alexine Tinne) deur Fred. Oud- schans Dentz. Sarie Marais, Nov. P. J. Troelstra door Sam de Wolff. Vlam 29 April. P. J. Troelstra en de jongeren van nu door J. A. Hes. Soc. en dem. 747751. Cornells Veth 70 jaar. Vlam 11 Maart. d. Instellingen en Verenigingen. De Raad van State. Toetssteen van Elsevier 29 Juli. De Koninklijke Rij- en Veeartsenijschool 18061810 door M. D. Lammerts. Ons Leger 34e jg. No. 8. Driekwart eeuw Gemeentelijk Gasbedrijf, 18751950. Herdenkingsrede door Ir E. H. Berkhuijsen, directeur van het bedrijf, op 10 Januari 1950 in de Koninklijke Schouwburg. 's-Gravenhage No. 1. 25 jaar zwembad Zuiderpark. Het openluchtbad der gemeente 's-Gravenhage. 's-Gravenhage No. 2. Het paedagogisch centrum der gemeente 's-Gravenhage door Dr. H. Nieuwenhuis. 's-Gravenhage No. 5. De Haagse kunststichting voor de jeugd. 's-Gravenhage No. 2.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 204