182 GESCHRIFTEN BETREFFENDE 'S-GRAVENHAGE Omstreken. Het Huis Honselaarsdijk door A. van der Marei. Mede delingenblad van de Historische Vereniging voor de provincie Zuid-Holland 3e jg. No. 10. Vervreemding van nationaal erfgoed. De geschiedenis van Backershagen, Groot Haesebroek, Sorghvliet door Dr. M. Niemeyer. Het Kompas XXIIIe jg. April. Backershagen, haar huis en de vrouw (de familie Roem) door Kate de Ridder. Vrouw en haar huis 346350. Tien jaar Pauwhof door Romein. Gids 306. De tentoonstelling „100 jaar Noorse schilderkunst” te 's-Gravenhage door N. Miret. Kunst en Kunstleven II 48—49. De verzameling H. P. Bremmer in het Haagse Gemeente- Museum door N. Miret. Kunst en Kunstl. II 8587. Tijd en verzamelaar (over de coll. Bremmer) door A. M. Hammacher. Gr. Amst. 1 April. In het rijk van Apollo. Een kostbare muziekverzameling (van K. A Burgmeyer te ’s-Gravenhage) door J. J. Kruizinga. Vriend des huizes 371373. Jubileumtentoonstelling Cornelis Veth in de kunstzaal Liernur door D. V. Nijland. Maandbl. van beeld, kun sten XXVI 4446; door G. van Eek. Kunst en Kunst leven II 8889; door Kees Verwey. Elsevier 4 Maart. Het romantische Hollandse landschap in de Kunsthandel Scheen te ’s-Gravenhage door G. Br. Elsevier 5 Aug. Nederlandse en Franse kunst (bij Nieuwenhuis Segaar) door N. Miret. Kunst en Kunstleven II 6367.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 206