Hoe groen ’s-Gravenhage door OPGAVE DER GESCHRIFTEN EN TIJDSCHRIFTARTIKELEN BETREFFENDE 'S-GRAVENHAGE IN 1951 VERSCHENEN VOOR ZOVER TER KENNIS VAN DE REDACTIE GEKOMEN. Paleisstraat 7 door J. J. van Nederl. Gem. b. Geschiedenis, gebeurtenissen en statistiek. Den Haag vijftig jaar geleden door J. C. Bloem. Else vier 1 Sept. De historische ontwikkeling van P. Landheer. Uitgave V.V.V. a. Plaatsbeschrijving en gebouwen. Lof van Den Haag door J. C. Bloem. Elsevier 2 Juni. Den Haag a la carte. Gids voor 's-Gravenhage en omstreken door H. P. van den Aardweg en Wim Booker. The English and American Episcopal church in The Hague 15861952. Een terugblik bij de afbraak van Bouman. Personeelsorgaan Veren. No. 24, 1—5. was mijn Stadhoudersplein door L. Vrooland. Elsevier 8 Dec.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 207