GESCHRIFTEN BETREFFENDE 'S-GRAVENHAGE 185 den Brink door W. H. Staverman. Bij bekende mensen thuis: Mevrouw E. C. Arntzenius, schilderes door M[arie] Vferdeniusj. Thuis, 18e jaar No. 80. Louise de Coligny par Laure de Mandach. Koning Willem I, pionier van de Europese eenheid door J. A. van Hamel. Elsevier 29 Dec. Overgrootvader Koning Willem III door Prof. Mr. C. W. de Vries. R. C. Bakhuizen van Gids I 465—470. Tekorten van een teveel (n.a.v. „Uit de werkplaats van R. C. Bakhuizen van den Brink) door J. L. Elsevier 22 Dec. Enige resultaten van de verkeerstelling te ’s-Gravenhage en omgeving in 1949. ’s-Gravenhage No. 1. Voorlopige uitkomsten van de bedrijfstelling 1950 voor 's-Gravenhage. ’s-Gravenhage No. 34. Onderzoek naar het aantal te ’s-Gravenhage aanwezige electrische apparaten voor huishoudelijk gebruik. ’s-Gravenhage No. 34. Het Haagse schoolkinderonderzoek 1949 en 1950. ’s-Gravenhage No. 34. De Scheveningse haringvisserij in 1950. ’s-Gravenhage No. 34. c. Personen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 209