186 GESCHRIFTEN BETREFFENDE ’S-GRAVENHAGE en Prinsterer door H. J. Langman. Waagsch P. Buziau wordt 75 jaar door F. 27 Oct. De vroege Bordewijk door E. R. Duncan Elias. Oriën tatie 9092. P. C. Bontens, aristocraat op Griekse leest door Dirk Coster. Elsevier 3 Maart. J. F. Beekman f, oud-administrateur der O.L.B. te ’s-Gravenhage door H. E. Greve. Bibl.leven XXXVI 81—82. Mevrouw Elisabeth CouperusBaud kijkt terug door E. Elias. Elsevier 13 Oct. v. d. Molen. Elsevier Fred. Oudschans Dentz 75 jaar door E. H. B. Neerl. Sept. Sem Dresden, musicoloog, 70 jaar. Vrij Nederl. Nieuwe Eeuw 21 April. Mr. G. Groen van Prinsterer herdacht door Prof. Dr. K. Dijk, Prof. Dr. G. C. van Niftrik en Dr. J. R. Schmal. G. Groen van 8, 15 Juni. Nationale betekenis van Groen van Prinsterer door A. Ingwersen. Elsevier 22 Dec. G. Groen van Prinsterer en de Rooms-Katholieken in de Dubbele Kamer van 1840 door C. Gerretson. Nieuwe Eeuw 19, 26 Mei. De ontwikkeling van F. Bordewijk door S. P. Uri. Crit. bull. XVIII 241—251.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 210