GESCHRIFTEN BETREFFENDE 'S-GRAVENHAGE 187 Stuwe door Duinkerken. Streven IV BrinkPoort. Else- graficus S. Moulyn door Ch. Went- Georgette Hagedoorn door Bibeb. Vrij Nederl. 19 Mei. Constantyn Huygens and Ben Jonson door A. G. H. Bachrach. Neophil. XXXV 120129. Jozef Israëls. Israëls-anecdoten door G. Colmjon. Else vier 2 Juni. In memoriam Jeanne KloosReyneke van G. Stuiveling, Boek van Nu V, 11. Willem Kloos door Anton van Dl. II 21—34. Mevr. D. M. KortenhorstWoltersom, gastvrouw op het Binnenhof door A. Schippers. Elsevier 1 Dec. Dr. M. E. Kronenberg, 70 jaar en doctor honoris causa. Boek XXX bl. VII en VIII. Dr. M. E. Kronenberg door M. van vier 20 Oct. Herdenking van nick. Elsevier 8 Dec. M. Nijhoff als „klasse” representant door G. Knuvelder. Nieuwe Eeuw 27 Oct. De Utrechts-Haagse Bouwmeester-beeldhouwer Adriaen Fredericksz. van Oudendyck en de beelden op de poort van het weeshuis te Buren door Prof. Dr. E. Neurdenburg. Bulletin Ned. Oudh. Bond. 6e serie jg. 4 afl. 1. N. B. Tenhaeff, geen hoefsmid maar een edelsmid, (n.a. van zijn Verspreide Geschriften). Vrij Ned. 3 Maart.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 211