188 GESCHRIFTEN BETREFFENDE ’S-GRAVENHAGE ’s-Gra- Myra Ward, toneelspeelster door A. Schippers. Elsevier 15 Dec. Gedenkboek 40 jaar Openbaar Slachthuis van venhage. 40 jaar Openbaar Slachthuis door de Directie van het bedrijf. ’s-Gravenhage No. 5. De Haagse Schooltandverzorging door G. A. H. Eibrink Jansen. ’s-Gravenhage No. 2. Haagse kunstkring (60 jaar) blijft zijn ideaal trouw door W. Jos. de Gruyter. Vrij Nederland 22 Sept. W. Wijnaendts FranckenDyserinck door W. H. Pos thumusv. d. Goot. Gr. Amst. Jubileumnr. Dec. Een „exotische” bloem van Friese velden. Het voor geslacht van Margaretha Geertruida Zelle, alias Mata Hari door H. M. Mensonides. De Navorscher jg. 92 en 93 nos. 6 en 1. d. Instellingen en Verenigingen. ’s Werelds hoogste Gerechtshof door J. A. van Hamel. Elsevier 30 Juni. De Koninklijke Militaire Kapel door W. Paap. Mens en Melodie VI 209—212. De beeldhouwkunst van Albert Termote door H. A. Gerretsen. Wending VI, 525530. Ballet Netty van der Valk door A. Koolhaas. Gr. Amst. 5 Mei.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 212