KRONIEK OVER 1950. 1 Januari. 1 2 2 2 2 2 3 4 het 40-jarig van Mr. A. Adama Zylstra benoemd tot gedelegeerd lid van de Raad van Beheer van de N.V. Exploitatie-Mij. Scheveningen. Aangesteld tot directeuren van „De Ba- taafsche”, W. Platt en F. A. C. Guépin. 30-jarig jubileum van Friso Huyckman en Zoon, maatschoenmakers. Een groep studenten van verschillende Zuid-Afrikaanse faculteiten voor enige dagen als gasten van de B.P.M. op Huis te Werve in Rijswijk aangekomen. Beëdiging van de nieuwe Gemeente ontvanger J. Kortekaas. Receptie ter gelegenheid van directeurschap van Th. C. Kooreman het bijkantoor van de R.V.S. Overleden Ds. P. L. L. Post, em. predi kant te Rijswijk, vele jaren predikant der Ned. Herv. Gem. aldaar. Afscheid van het Departement van Bui tenlandse Zaken van drie administrateurs; L. F. Carrière, mevrouw C. A. Kluyver en Mr. Dr. P. C. Witte. De leeuw in de gevel van de Gevangen poort wordt weggenomen en zal door een nieuwe vervangen worden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 214