6 7 7 9 9 10 11 13 KRONIEK OVER 1950 191 10 13 van den J. W. de Groot, de Minister van Ir. M. C. E. Bon- Waterstaat, van 5 Januari. Ds. J. J. Creutzberg, em. predikant, moet om gezondheidsredenen zijn werk als hulpprediker in wijk 14 der Ned. Herv. Gemeente neerleggen. 75ste verjaardag van B. van Haersma Buma, commissaris-penningmeester van de Witte Sociëteit. Overdracht van het door Alb. Termote vervaardigde borstbeeld van oud-burge- meester Mr. S. J. R. de Monchy aan het het Gemeentebestuur. Afscheid Ir. F. Blom, raadadviseur in algemene dienst bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Herdenking van het 85-jarig bestaan de Thorbecke-H.B.S. aan de 3e van Boschstraat. 75ste verjaardag van gaerts, oud-minister van Viering van het 75-jarig bestaan het Gemeentelijk Gasbedrijf. Overleden Mr. Dr. H. J. Romeyn, oud- lid van de Gemeenteraad, oud-wethouder voor de bedrijven. 45-jarig jubileum van Kamerbewaarder van Oorlog. 50-jarig bestaan van de Afd. Den Haag van de Ned. Banketbakkersvereniging. Aanbieding van hun geloofsbrieven door de nieuwe gezanten van Zwitserland en Egypte, de heren Daniel Secrétan en Mohammed Ali Sadek Bey, in het paleis aan het Voorhout.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 215