15 Januari. 17 17 24 25 26 27 28 29 18 22 192 KRONIEK OVER 1950 de St. Teresia- de tweede nieuwe Opening van Militaire Tehuis Bond „Pro Rege” 75ste verjaardag Bevestiging en intrede als predikant van de Ned. Hervormde Gemeente van Ds. L. Lagerwey. 70ste verjaardag van Mr. Dr. A. L. Scholtens, oud-secretaris-generaal van het Departement van Arbeid, Handel en Nijverheid. Eervol ontslag verleend wegens het be reiken van de pensioengerechtigde leeftijd aan P. Dekker, adjunct-directeur van Ge meentewerken. 25-jarig jubileum van de Bilderdijkschool. Overleden Ch. H. J. Damme, oud-hoofd- directeur van het Ijkwezen. Plaatsing in de toren van kerk op Rustenburg van klok na de oorlog. Overleden de schilderes A. C. Oberstadt- Kranenburg, voorzitster v. d. schilderes senvereniging „O.D.I.S.". Onthulling van het portret van Mahatma Gandhi door Dr. W. Drees in opdracht van de ambassadeur van India geschil derd en bestemd voor het gebouw van de Ambassade van India. Aangebracht de nieuwe Angelusklok in de O.L. Vrouwekerk aan de Elandstraat, inplaats van de oude, die door de Duit sers werd weggenomen. het nieuwe Protestantse van de Ned. Militaire aan de Bronovolaan 15. van mevrouw W. L. BoldinghGoemans, letterkundige.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 216