KRONIEK OVER 1950 193 30 31 31 2 de Stichting „De 3 3 3 het Gym- 4 4 1 Februari. 75-jarig bestaan 1 30 Januari. Opening van het Clubhuis voor werkende jonge mensen in de Van Speykstraat. Het Voorstel van B. en W. om de aula van het Gemeentemuseum aan „DeUitkijk” te verhuren, door de Raad aangenomen. Afscheid van Dr. M. Mortier Hijmans als geneesheer-directeur van de 's-Graven- haagse vereniging tot bestrijding der T.B.C. Afscheid van H. J. C. Markgraaf, hoofd inspecteur van Politie, chef tweede afde ling van de recherche, wegens het be reiken van de pensioengerechtigde leeftijd, van de Deli-Batavia Mij. Eervol ontslag verleend aan Ir. P. Dek ker als adj.-directeur van Gemeente werken. 25-jarig bestaan van Kring van Scholen”. Opening van het nieuwe filmtheater „De Uitkijk” in de aula van het Gemeente museum. Overhandiging van de geloofsbrieven door de lersche Gezante, mevrouw J. Mac Neill in het Paleis aan het Korte Voorhout. Overleden te Bosch en Duin Dr. H. Can- negieter Tzn., oud-rector van nasium Haganum. „Eerste Zaterdag van de maand”, dat het Gemeentemuseum gratis voor het publiek geopend zal zijn. Mac Donaldgroepen betrekken hun her bouwde padvindersgroephuis, in de oorlog door de Duitsers afgebroken.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 217