20 27 1 KRONIEK OVER 1950 195 15 17 18 19 21 24 2 Maart. van de Afd. van het 75-jarig bestaan Ned. Toonkunstenaars Ch. F. Stauttener, chef van van het depar- Zaken na 15 Februari. Onthulling van een Gedenkplaat in het tijdelijk gebouw van het Grotius-Lyceum Vlierboomstraat 366 ter gedachtenis aan de leraar, leerlingen en oud-leerlingen door het optreden van de vijand tijdens de bezetting omgekomen. Afscheid van de Hoofdinspecteur van Politie H. Assink. Benoemd tot raadsheren in het Gerechts hof Mr. H. Th. A. v. d. Loos en Mr. W. G. F. Borgerhoff Mulder. Feestavond in besloten kring Den Haag ter ere van de Kon. Vereniging. 50-jarig jubileum van Mej. T. Both, huis houdster van de familie Labbé. Feestavond tot besluit van het 25-jarig jubileum van de Pluimveevereniging Wassenaar. Mr. Dr. W. M. Westerman, o.a. oud-lid van de Haagse Gemeenteraad, bij een auto-ongeval om het leven gekomen. 40-jarig jubileum van Dr. J. Teixeira de Mattos als leraar aan het Gymnasium Haganum. Afscheid van de afdeling Comptabiliteit tement van Economische 47-jarige werkzaamheid. Aankomst van de nieuwe ambassaderaad bij de Britse Ambassade, P. Garran, als opvolger van B. E. F. Gage.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 219