HET CATSHUIS „SORGHVLIET” 300 JAAR 10 Nadat Willem III in 1689 tot Koning van Engeland gekroond was, verleende hij Bentinck verschillende titels, o.a. die van graaf van Portland. Toen Bentinck als Ambassadeur aan het hof van Bode wijk XIV verbleef, maakte hij kennis met de befaamde tuinarchitect Le Nótre, wiens stijl reeds tot Sorghvliet was doorgedrongen. De oude ,,hof” had daardoor vele ver anderingen ondergaan, de bomen waren in model ge snoeid, rechthoekige vijvers gegraven, de beek was ver legd en zo was het beeld ontstaan, dat door de graveurs van den Avele, Jan van Call II en Cornells Pronk is vast gelegd. Willem III, wiens „alter ego” Bentinck was, kwam veel op Sorghvliet. Zo schreef de Koning hem eens op 14 April 1693 in zijn onbeholpen fransch: „J’ay esté cett aprèsdiné a Sorghvliet oü j’ay trouvé tout en asses bon ordre, mais cela a renouvellé mon chagrin de ne vous avoir auprès de moy.” Uit Bentinck’s eerste huwelijk met Ann Villiers werd een zoon geboren, de eerste hertog van Portland, die de stamvader werd van de Engelse Bentinck’s. Na het overlijden van Ann Villiers hertrouwde Willem Bentinck met Jane Martha Temple. Uit dit tweede huwe lijk werd Willem Bentinck geboren, heer van Rhoon en Pendrecht, die na de dood van zijn vader in 1709, alle bezittingen in Nederland toebedeeld kreeg. Hij verfraaide op zijn beurt het landgoed en liet een bronzen klok in het torentje van het Catshuis aanbrengen met het opschrift „soli deo gloria, anno 1738”, die nog steeds met Oud en Nieuw door ons wordt geluid. Bentinck van Rhoon was zeer op Sorghvliet gesteld. Zo schreef hij eens aan zijn vrouw, Sophie gravin von Aldenburg, op 3 Mei 1734: „Sorgvliet devient tous les jours plus joli. Si vous y étiez, je serois content.” Toch

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 21