5 6 7 196 KRONIEK OVER 1950 3 Maart. 4 4 4 5 6 8 8 8 van de tekenaar-schrijver en musi- 70ste verjaardag Cornells Veth. Debuut van „Het Onderwijs Toneel” onder leiding van Lou Steenbergen. Benoeming van Mr. A. R. M. Mommers tot rijksarchivaris bij het Algemeen Rijks- archief. Aanbieding aan Prof. R. Casimir van de hem bij zijn huldiging op 29 Sept. 1948 toegezegde verzameling uit zijn werken. 90ste verjaardag van Luitenant-generaal R. C. Doorman, o.a. eerste commandant van de Haagse Burgerwacht. Overleden Jhr. C. W. Stern, oud-burge- meester van Voorburg. Betrekken van het bureau van Speyk- straat 153 door de Ver. voor Vrouwen- belangen en Gelijk Staatsburgerschap na fusie met het daar vroeger gevestigde Bureau voor Vrouwenarbeid. Overleden Frans Vink, musicus coloog. 175-jarig bestaan van de Haagse tin- gieterij N.V. Meeuws en Zoon. Opgericht het „Haags Kamerkoor”, diri gent Cor Backers. Koninklijke Militaire Kapel blies voor het eerst de marechaussee-mars op de Raam- weg in aanwezigheid van de Gouverneur der Residentie. 50-jarig jubileum van M. Zomerveld in dienst van de Fa. P. Mansfelt en Zn.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 220