KRONIEK OVER 1950 197 10 Maart. 11 11 12 15 15 16 de N.V. Drukkerij 16 10 10 Oud-burgemeester De Monchy ontvangt uit handen van burgemeester Schokking en ter gelegenheid van zijn 70ste ver jaardag, de hoogste Gemeentelijke onder scheiding. Benoemd tot notaris C. D. Jalink. Beëdiging van de nieuw benoemde raads heer in het Gerechtshof Mr. H. Th. A. van der Loos. Ingebruiknemen van het opleidings-insti- tuut voor leidinggevend P.T.T.-personeel gevestigd in Huize Voorlinden te Wasse naar. 10-jarig bestaan van de Pauwhof, vacan- tie-tehuis voor kunstenaars en geschied.- en oudheidkundigen te Wassenaar. Bevestiging van Ds. H. J. van Heerden bij de Ned. Hervormde Gemeente van Scheveningen. Eerste vergadering in de Ridderzaal van de wegens verbouwing van haar gebouw tijdelijk verhuisde Tweede Kamer. Overleden de tandarts Dr. C. H. Witt- haus. Aanbieding aan het Gemeente-museum van twee belangrijke schenkingen een schilderij van Jongkind en een glascol lectie, de eerste geschonken door Ver. van Haagse Museumvrienden, de tweede door W. J. H. (Pim) Mulier. 25-jarig jubileum van Pier Westerbaan.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 221