198 KRONIEK OVER 1950 16 Maart. 17 17 18 de nieuwe Deense gezant 19 20 20 21 22 23 24 24 van het R.K. liefdewerk Ontvangst van de Canadese onderminister van Buitenlandse Zaken Mr. Ad. P. Heeney op het Ministerie van Buiten landse Zaken. Onthulling van een bronzen gedenkplaat in de Kon. Bibliotheek ter nagedachtenis aan de door de bezetter gefusilleerde vroegere ambtenaar T. J. Abbenbroek. Ontvangst door H.M. de Koningin van de nieuwe ambassadeur van de Sovjet- Unie, G. T. Zaitzev. Benoeming van Fin Lund. 25-jarig bestaan „Stille Armen". Geopend het verkeersbureau „Nether lands Trans European Buslines” (Trans bus) op de Plaats. Eervol ontslag verleend aan notaris N. M. Schild. Officiële opening door de wethouder van Economische Zaken van het nieuw inge richte pekelhuis van het Openbaar Slacht huis. Afscheid van Ds. L. Oranje in zijn wijk- kerk, de Valkenboskerk. Erkend en toegelaten op voet van vreem deling als consul van Canada te 's-Gra- venhage, Llewellyn Aikins Douglas. Opening door de burgemeester van de vijfde Nutsschool aan de Adriaan Goe- kooplaan. Het filmtheater „Rex” geheel gerestau reerd.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 222