27 1 KRONIEK OVER 1950 199 24 Maart. het Comité van 25 als 28 28 28 28 1 1 30 1 April. Aankomst van Generaal Omar Neilson Bradley, voorzitter van verenigde stafchefs. Overleden Dr. J. E. G. van Embden, arts, practiserend als gewoon medicus en psycho-analist. De Gemeenteraad stelt het plan Bezuiden- hout A vast. Het standbeeld van Spinoza op de Pavil- joensgracht is enige meters verplaatst. Begin van de besprekingen van het Mili taire Comité, gevormd door de chefs van staven van de landen van het Atlantisch Pact, in de Juliana-Kazerne. Ontvangst in het Haagse Raadsgebouw van de burgemeester van Hamburg, Max Brauer. 70ste verjaardag van J. J. Moerman, oud- hoofd van de L.S. in de Zusterstraat, schrijver van artikelen en historische boeken over Den Haag. 75 jaar „Liefdewerk oud papier”. Aanvang van de besprekingen van de ministers van Defensie der bij het Atlan tisch Pact aangesloten landen. Alleen Ijsland niet vertegenwoordigd. Luiden van de nieuwe klok van de Oranjekerk, die de in oorlogstijd ont vreemde klok vervangt. Geleverd door de Gebr. Bergen te Midwolde. Opening van het nieuwe gebouw voor het Haags Instituut voor Volksontwikke ling (H.I.V.O.), Westeinde 46. 25-jaar Volharding-systeem, stelsel, dat

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 223