200 KRONIEK OVER 1950 1 April. 1 1 1 1 3 4 4-5 3 3 van Tuyll van van de Groot- de aangesloten doktoren uitsluitend prak tijk voor de Volharding mogen uit oefenen. Aan het graf van P J. Troelstra houdt Dr. Drees een herdenkingsrede. Aangekomen W. Averell Harriman, hoofd van het Marshall-plan in Europa en Lewis Douglas, Amerikaans Ambas sadeur in Londen. Benoemd tot plaatselijk directeur te Den Haag van Van Gend en Loos, A. v. d. Sigtenhorst. Overleden A. C. Mees, oud-directeur van de Int. Crediet- en Handelsvereniging .Rotterdam”. Overleden F. W. baron Serooskerken, echtgenoot meesteres van H.M. de Koningin. 25-jarig bestaan van N.V. Beha. Hoofdcommies M. A. Schulte 50 jaar in dienstverband bij de Kon. Marine. Aankomst van de nieuwe Spaanse gezant Don Fernandez Villaverde J. Roca de Togores, markies van Santa Cruz, hertog van San Carlos, markies van Villasor, markies van El Viso. Overleden L. P. Vroom, oprichter en oudste directeur van N.V. Modemaga zijnen Vroom. Eerste uitvoering met het naar de Wil lemskerk overgebrachte orgel van het Conservatorium, dat oorspronkelijk ge plaatst was in de Gothische zaal, ten tijde van Koning Willem II.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 224