5 9 KRONIEK OVER 1950 201 5 April. 8 8 8 8 11 11 12 12 het door de Duitsers weg- nu in bescheiden vorm Café, Restaurant en Buitengewoon congres voor premievrij bodempensioen. 70ste verjaardag van Ch. J. I. M. Welter, oud-minister van Koloniën. „Corso” weer bioscoop-theater. Derde opening sinds 1945: eerst als bioscoop, toen als variété-theater, thans weer als bioscoop. 80ste verjaardag van A. G. Verbeek, voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken. Huldiging ter gelegenheid van zijn 75e verjaardag van Mr. J. Alingh Prins, oud- voorzitter van de Octrooiraad. Overleden Dr. C. Bouma, nestor van de predikanten van de Geref. Kerk van ’s-Gravenhage-Oost. Viering van het 50-jarig jubileum van Jan Kapteijn als organist van de R.K. Kerk in de Parkstraat. Opening van gevaagde, maar herrezen Hotel, American Bar „Promenade”. Opgericht een comité van aanbeveling en een werkcomité voor het contact Grena diers en Jagers. Plaatsing van een borstbeeld van Konin gin Juliana in de hal van het gebouw van de Hoge Raad. In verband met het 200-jarig bestaan van de Gemeente-apotheek, bood het perso neel een gebrandschilderd raam aan, vervaardigd door P. H. Hofman.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 225