15 April. 16 17 17 18 19 19 19 19 20 22 23 202 KRONIEK OVER 1950 de hoofdambtenaar H. G. jaren dienst bij de Wendel, die was bij de 75ste verjaardag van Adr. v. Beers, een der auto-pioniers in ons land, oprichter van de N.V. Bedrijfsautohandel Beers. Diamanten bruiloft van het echtpaar Vermin-v. d. Lang. Huldiging van T. N. 30 Januari 11. 50 jaar in dienst Firma Pander. Afscheid van Engeltjes na 41 H.T.M. Ontvangst op het Stadhuis van enige vertegenwoordigers van het Zwitserse Bachkoor Graubünden”. Aangebracht op het kruispunt Haagweg- Geestbrugweg-Herenstraat te Rijswijk „Knipperlicht”, een novum in Nederland. Ontvangst van een groep Belgische oorlogsveteranen op de Belgische Am bassade. Huldiging van Ds. H. Stolk, Ned. Herv. predikant te Scheveningen, ter gelegen heid van zijn Zilveren jubileum. Overleden K. Vierling, oprichter van de ’s-Gravenhaagse Begrafenisonderne ming, Firma K. J. Vierling en Zoon. Opening van een Fins-houten-schoolge- bouw, de Openbare Lagere Dr. Mouton- school aan de Coornhertstraat. 50-jarig bestaan van de Tijmstra-school. Herdenking in de parochiekerk van de H. Familie van het 25-jarig ambtsjubi leum van J. Berkhout als organist van deze kerk.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 226