26 26 27 29 KRONIEK OVER 1950 203 24 April. 24 24 24 24 24 25 1 Mei. C. Romijn, Eerste steenlegging van het wijkgebouw van de Ned. Herv. Gemeente in de Tesselsestraat. Bezoek van 70 Deense Spoorweg-beamb- ten. Benoemd tot Kantonrechter Mr. M. B. Vos. 50-jarig jubileum van Phine de Nocker, zangpaedagoge en musicienne. 70ste verjaardag van Jhr. Mr. H. O. Feith, vice-president van de Arrondisse- ments-rechtbank. Overleden te Nijmegen Mej. J. Hingst, oud-directrice van de Tuinbouwschool voor meisjes „Huis te Lande” te Rijswijk. 50-jarig bestaan van de Fa. A. van Leeuwen en Zoon in de Oranjestraat. Receptie bij de Hoge Commissaris van Indonesië, ter inwijding van zijn ambts woning op „Backershagen”. Receptie op de Internuntiatuur ter gele genheid van het 25-jarig jubileum van Mgr. Paolo Giobbe als bisschop. Aanvaarding van een borstbeeld van wijlen Mr. P. J. Troelstra ter plaatsing in het gebouw der Tweede Kamer door de voorzitter Dr. Kortenhorst. Overleden P. van den Bergh, landschap en dierenschilder. 50-jarig bestaan van N.V. Tulsa Handel maatschappij (Tulsa-Olie)Groeneweg- je 132 en 40-jarig jubileum van thans een der directeuren.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 227