1 1 KRONIEK OVER 1950 204 1 Mei. 1 2 3 4 5 6 8 8 25-jarig bestaan vande R.K. Fröbelschool aan de Gerard Doustraat 202. Ontvangst door het Gemeentebestuur van een gezelschap uit Namen, w.o. wethou der Yernaux en vertegenwoordigers van vreemdelingenverkeer en hotelwezen. Wethouder Dresme start de Ronde van Den Haag. Afscheid van Th. A. Appels, Directeur van administratieve diensten en plv. Secretaris-Generaal van het ministerie van Oorlog. Ontvangst door het Gemeentebestuur van de deelnemers aan de Int. Conferen tie van Plantenziektekundige Diensten. Onthulling door de burgemeester van een monument voor gevallen leden van de Haagse politie in het Hoofdcommissariaat. 50-jarig jubileum van E. Brouwer, in dienst van de Gem. Reinigingsdienst. Lunch in Hotel de Witte Brug door de president van het Internationaal Ge rechtshof aangeboden aan Trygve Lie, Secretaris-Generaal van de Ver. Naties. Overleden te Laren J. J. Hallo, oud-direc- teur van de gem. H.B.S. aan de Stad- houderslaan, later gevestigd in de Vale- riusstraat. Overdracht der archieven van het Neu- renberger proces aan de Griffie van het Internationaal Gerechtshof in het Vredes paleis. Benoemd tot directeur van de Gem. Wo- ningdienst Ir. H. G. C. Cohen Stuart.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 228