KRONIEK OVER 1950 205 8 Mei. 9 9 10 10 10 12 13 15 Overleden Mr. Paul van Sonsbeeck, o.a. voorzitter van de Ver. „Vrienden van het Residentieorkest” en van het bestuur van het Gebouw voor Kunsten en Weten schappen. Bezoek van Burgemeester Schokking, de wethouders Van Zwijndregt, Van Lut- tervelt, Van Aartsen en de gemeente secretaris Wijthoff aan Parijs. Ontvangst door het Gemeentebestuur van directeuren en chefs van Franse reis- bureaux. Opening van de eerste intercontinentale telexdienst in het gebouw van het hoofd bestuur van de P.T.T. op de Kortenaer- kade 12. 50-jarig onderwijsjubileum van J. Renes, thans verbonden aan de O.G. Heldring- school op het IJsvogelplein. Nationale Pausavond aangeboden aan Mgr. Paolo Giobbe ter gelegenheid van diens zilveren bisschopsjubileum. 70-jarig huwelijksfeest van het echtpaar OverduinHarteveld. Diner op Houtrust van 3300 personen door de directie van de N.V. Ned. Gist en Spiritusfabriek te Delft ter gelegenheid van haar 80-jarig bestaan aangeboden aan de personeelsleden en hun echtge noten. 40-jarig bestaan van de ’s-Gravenhaagse Politiemannen zangvereniging „Entre Nous”. Dirigent Anton Smit neemt af scheid.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 229