13 Mei. 13 15 15 16 17 18 19 23 24 24 206 KRONIEK OVER 1950 Begrafenis van C. Vrolijk Jzn., vooraan staand figuur in het Scheveningse kerke lijke en maatschappelijke leven. Afscheid van F. de Munnik, sinds 1907 bestuurder van de Typografenbond, sinds de bevrijding een afdeling van de Alg. Grafische Bond. 50-jarig bestaan van de firma L. Haver kamp, voorheen spekslagerij, thans brood jeszaak in de Korte Poten 44. Afscheid van Mr. Th. R. J. Wyers als minister van Justitie. Besluit bekend gemaakt van Louis van Tulder om afscheid te nemen van het concertpodium maar zich aan paedagogie te blijven wijden. Bezoek van het Zweeds muziekgezelschap van de Tramwegen uit Göteborg, Muziek- demonstratie van het Harmonie-corps van de H.T.M. en de Zweden. Installatie in het Vredespaleis van het Uniehof van Arbitrage, dat recht zal spreken in naam van het hoofd der Neder- lands-Indonesische Unie. 75ste verjaardag van Dr. Molhuysen, arts, voorzitter van de Ned. Ver. E.H.B.O. van het district Zuid-Holland. Afscheid van Ds. Ten Kate in de Dorps kerk te Wassenaar van de Ned. Herv. Gemeente. 25-jarig bestaan van het Zuiderpark- zwembad. Bezoek van de Birmaanse minister-presi dent Thakin Nu.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 230