1 Juni. hl! KRONIEK OVER 1950 207 25 Mei. 25 26 27 27 27 Houten, 28,29,, 30 30 31 B. C. van Reken van de Fa. Jonas- Eerste studiedag gehouden voor het Ne derlands gevangeniswezen. Congres van gevangenisexperts. 75-jarig bestaan van de oudste Haagse groep van toneelamateurs, de letterlieven de vereniging „Kunst na den Arbeid”. 25-jarig bestaan van het Haags Tehuis voor Ongehuwden, H.T.O. Congres over technische en wetenschap pelijke hulp. 60-jarig jubileum van I als zadelmaker in dienst Bouman. Overleden Barbara Elisabeth van Kunstschilderes. Feestelijkheden en vlootrevue in verband met het uitvaren van de Scheveningse vissersvloot. Officiële ontvangst van de Burgemeester van Dieppe door de Ge meentebesturen van Den Haag, Katwijk en Vlaardingen. In verband met zijn benoeming tot rechter in het Uniehof nam Dr. M. J. Prinsen afscheid als secretaris van de Minister raad. Overleden B. J. Bijnen, arts, oud-chirurg- gynaecoloog van de Gemeente-Zieken- huizen. 70ste verjaardag van de illustratrice en schrijfster van enkele kinderboeken B. MidderighBokhorst. Opening van een nieuw reisbureau voor missionarissen van overal, genaamd R.A.P.T.LM.-reisbureau (Romana Asso-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 231