1 Juni. 1 1 2 5 7 208 KRONIEK OVER 1950 architect J. J. Gort 3 4 de Snelverkeer- 6 8 3 3 ciato Pro Transvehendis Itinerantibus mis- sionariis) Receptie ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de constructiefabriek der N.V. Escher. 35-jarig jubileum van Mr. J. E. Claring- bould als secretaris van de Kamer van Koophandel voor Zuid-Holland. Ontvangst in de Dalton-H.B.S. namens het gemeentebestuur van 30 Engelse kin deren, gasten van de Haagse Esperan tisten. 75ste verjaardag van te Scheveningen. Instelling van een reddingspost aan het strand te Kijkduin, de vierde post van de Haagse Vrijwillige Brigade tot Redding van Drenkelingen. Opening van de Tomloods in Kijkduin. Overleden Ds. A. Trouw, voorganger van de Haagse afdeling van de Vereniging van Vrijzinnig Hervormden. 25-jarig jubileum van de in Den Haag gestichte „Katholieke Kinderuitzending in het Bisdom Haarlem”. Tweedaags congres van onthouders Vereniging. Inzegening en officiële opening van de Kanunnik Triest school. Overleden A. C. Th. van Rooy, firmant der firma Beuger, waskaarsenfabriek aan de Jan Hendrikstraat. Benoemd tot vice-president van de Recht bank Mr. A. Hilbingh Prins.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 232