8 Juni. 9 10 10 11 11 12 12 12 13 KRONIEK OVER 1950 209 Benoeming van Jerome Gaspard, eerste- secretaris van de Amerikaanse Ambassade, tot consul van de Ver. Staten van Amerika in den Haag. Niet-communistische concierge van het Hongaarse Gezantschap op straat gezet. Eerste lustrum van het Contact Centrum op Voorlichtingsgebied in aanwezigheid van Prins Bernhard, die aan de lunch een rede hield. Ontslag van Ds. J. Hoogenraad te Sche- veningen, em.-predikant der Ned. Herv. Kerk, als ziekenhuispredikant aan de Zuidwal. 70ste verjaardag van Henri Mayer, hoofd van de Afdeling Sortiment bij de Firma Nijhoff. Afscheid van Dr. L. D. Terlaak Poot, hoofdscheepvaartpredikant, wegens ver trek naar Amsterdam, van de Ned. Herv. Gemeente, in de Regentessekerk. Veertig-jarig bestaan van de amateur- orkestvereniging „Musica”. Overleden L. P. van der Heyden, oud- Referendaris ter Gemeente-Secretarie.oud- secretaris van het Haagsch Comité voor Volksfeesten. Overleden Dr. D. Lodder, oud-vice-presi- dent van het Gerechtshof. In gebruiknemen van het nieuwe gebouw van het Centraal Instituut voor materiaal onderzoek aan de Lange Kleiweg te Rijs wijk door Prins Bernhard. Het gebouw zal Prins Bernhard-gebouw heten.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 233