13 Juni. 210 KRONIEK OVER 1950 13 13 13 14 14 de Far Eastern Freight de Australian Tonnage 14 14 14 Eerste tentoonstelling in het nieuwe Kunst centrum „De Wakel”, Driehoekjes 2. Brand in de winkel van de firma P. A. W. Philippona op de hoek van Plaats en Hoogstraat. Aankomst van Prins Axel en Prinses Mar garet van Denemarken, voor een particu lier bezoek, in Den Haag. Demonstratie van 10 Dzjiguiten-Kozakken op het strand van het Luxebad. Opening van de derde Conférence Int. pour la Repression du Faux Monnayage en de XIXe Session de la Commission Int. de Police criminelle, in het Vredespaleis. Ontvangst door het Gemeentebestuur van de congressisten in het Raadsgebouw in de J avastraat. Aanvang van Conference. Bijeenkomst van Committee. Als directeur van een Deense scheepvaartmaatschappij woont Prins Axel van Denemarken beide bij. Initiatief genomen door de directrice van de Chr. huishoudschool, de Ruyterstraat, om aan haar school een opleiding te ver binden voor jeugdleidsters. Dit in samen werking met de Stichting Jeugdwerk ’s Gravenhage-Oost. Installatie in het Vredespaleis van het Internationale Octrooi Instituut. De Poolse gezant, K. Pruszynski, door een auto-ongeval in Duitsland omgekomen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 234