17 19 21 21 21 KRONIEK OVER 1950 211 15 Juni. 16 16 16 drie Daan 17 Ontvangst ten stadhuize van de leden van de Conseil International du Sport Mili taire, die deelnemen aan de algemene ver gadering van de Conseil. Geopend, in het gebouw van de afd. Politie van het Ministerie van Justitie aan de Raamweg, een internationaal museum in zake falsificaties. Viering van het 60-jarig bestaan der Ko ninklijke Nederlandsche Petroleum Maat schappij, eerste jubileum, dat de maat schappij in vredestijd kan vieren. Bezoek van drie negerpriesters en negerstamhoofden. De priesters droegen in de St. Jacobskerk in de Parkstraat een plechtige mis op. 70ste verjaardag van Daan van der Zee, letterkundige. Huldiging in het gebouw van het H.I.V.O. 75ste verjaardag van J. D. Ros, voorzitter van de Vereniging Arti et Industriae. Opening van het congres der Internatio nale Commissie voor Criminele Politie. 100-jarig bestaan van de „Nederlandsche Brandwaarborg Maatschappij Montijn van 1850”. Herdenkingsavond in de Grote Kerk ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de Bond van Chr. Oranje-verenigingen. Tot stand gekomen de Stichting „Haagse Salon”. Doelstelling: een jaarlijkse mani festatie van de gehele beeldende kunst in de Residentie.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 235