21 Juni. 23 25 26 212 KRONIEK OVER 1950 24 24 24 28 28 Haasen in de voor de geeste- de Indische Neder- Zes jubilaressen met 40-jarige diensttijd bij de firma Mutters, t.w.: H. v. Ekeren, E. van Ernst, Ch. Frieling, H. Ruiters, L. Scheffer en J. Waning. Uitreiking voor de tweede maal van de Jacob Maris-prijs. Bekroonde: P. Ouborg. Twee feestconcerten, in de middag en ’s avonds, van de Kon. Mannenzangvereni ging Cecilia” ter ere van haar 120-jarig bestaan. Herdenkingsfeesten van het district Den Haag van de Ned. Padvinders ter ere van het 40-jarig jubileum van de Ned. Pad vinders. Huldiging van Prof. Casimir door de oud- cursisten van de laatste opleiding voor de acte Paedagogiek M.O. met een diner in Pomona. Intrede van Ds. G. van Regentessekerk, predikant lijke verzorging van landers in onze stad. 45-jarig jubileum van J. W. Vrouwen- felder, in dienst bij de H.T.M. Nog niet pensioengerechtigd. Aanbieding door de directeur van het Museum Ruy Barboza in Rio de Janeiro namens de Braziliaanse regering van een portret van Barboza aan het Vredespaleis. Bij K.B. van 28 Juni, met ingang van 10 Juli benoemd tot Minister van Justitie Mr. A. A. M. Struycken.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 236