1 Juli. 1-2 2 2 1 214 KRONIEK OVER 1950 1 1 de Ned. 3 4 4 1 Nieuwe en de Willems het Melkcontrole- Zuivelindustrie en Opening van het padvindershuis van de Sterrengroep te Loosduinen op de hoek van de Muurbloemweg en de Duinlaan. Opening van de Haagse Sportweek. 25-jarig bestaan van station der Ver. v. Melkhygiëne V.V.Z.M. 25-jarig bestaan van het Zaadteelt- en Selectiebedrijf A. R. Zwaan Zn. te Voorburg. Eervol ontslag verleend aan Mr. N. C. M. A. van den Dries als vice-president van de Hoge Raad. Mr. L. A. Nypels is tot zijn opvolger benoemd. Landelijk congres gehouden van Amateur Toneel Unie „Natu”. Opgedragen op initiatief van de K.A.B. een plechtige Hoogmis in het openlucht theater van het Zuiderpark. Bevestiging en intrede van Ds. A. J. Flink in de Grote Kerk. Onthulling door de commissaris der Pro vincie Zuid-Holland van een wandtapijt in de hal van het gebouw Korte Voor hout 1ter herinnering aan de in bezettings tijd gevallen bestuurders en ambtenaren van de provincie Zuid-Holland. Fusie aangegaan tussen de Haagse Broodfabriek Simons bakkerijen. 450 wielrijders, deelnemers aan de derde Alphense rijwielvierdaagse de Laura-rit, defileerden op hun doortocht door den

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 238