KRONIEK OVER 1950 215 5 Juli. 7 het eind 8 9 10 10 10 10 11 11 van van van voor J. S. van Haag voor hun oud-burgermeester Mr. F. M. A. Schokking. Installatie ten departemente door de Minister van Financiën van het Scheids gerecht voor de oorlogsschade. 5, 6, 7 Juli. Congres van dansleraren. 7 Juli. 30-jarig notarisschap te ’s-Gravenhage van H. C. Labberton. Aankomst van de nieuwe Deense gezant Fin Lund. Opening van de speelweide aan van de Lindelaan te Rijswijk. Bevestiging en intrede van Ds. O. Ewoldt als zendingspredikant voor Nieuw-Guinea vanwege de classis ’s-Gravenhage. Aanbieding ten paleize Noordeinde het boek geschreven door Alfred Sprang, behelzende de geschiedenis de ,,7 December-divisie” en bestemd H.K.H. Prinses Wilhelmina. Overdracht van de Niwin-lectuurhuisjes aan het Rode Kruis. Benoemd tot rector van het Maerlant Lyceum Dr. P. W. Steenbergen. Benoeming van mevrouw C. P. Girardot van der Grinten tot Geneeskundige bij de Gem. Geneeskundige en Gezondheids dienst om speciaal als schoolarts werk zaam te zijn. Eervol ontslag verleend aan Ir. M. S. H. Trooster, directeur van het Gem. Electri- citeitsbedrijf wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Eervol ontslag verleend aan

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 239