HET CATSHUIS „SORGHVLIET” 3.00 JAAR 11 was dit huwelijk niet gelukkig, want 6 jaar later leefde hij voorgoed van haar gescheiden. Hij liet zijn beide zoons Christiaan en Albert op Sorgh- vliet opvoeden, waarvoor hij Abraham Trembley, de later zo beroemde Zwitserse natuurkundige, als gouverneur in dienst nam. Toen de beide jongens nog klein waren, bleef Trembley veel tijd over zich met zijn natuurkundige onder zoekingen bezig te houden en zo deed hij in Juni 1740 de ontdekking, die hem wereldberoemd zou maken. Maar laten wij hem zelf aan het woord. In zijn in 1744 verschenen „Mémoires pour servir a l’histoire d’un genre de Polypes d’eau douce, a bras en forme de cornes” schreef hij: „Dés le premier Eté que j’ai passé a Sorgvliet, maison de campagne de M. le Comte de Bentinck, située a un quart de lieuë de la Haye, j’y ai trouvé des Polypes. Ayant remarqué divers petits animaux sur des plantes que j’avois tirées d’un fossé, je mis quelques-unes de ces plantes dans un grand verre plein d’eau, que je plagai sur la tablette in- térieure d’une fenêtre Dit venster was een der ramen van de opkamer, Trem- bley’s domein en zo zien wij op een zeldzame interieur- prent van Pronk, hoe Trembley de door hem op Sorgh- vliet gevonden zoetwaterpolypen aan de kinderen Ben tinck toont. Op Pronk’s tekeningen zien wij Bentinck’s zonen steeds in gezelschap van Trembley, die echter in 1747 zijn taak als gouverneur neerlegde en Sorghvliet voorgoed verliet. Christiaan Frederik Bentinck huwde met Maria Catha rina van Tuyll van Serooskerken. Hun oudste zoon, Wil lem Gustaaf Frederik Bentinck, erfde op 12-jarige leeftijd Sorghvliet, omdat zijn vader al in 1768 was overleden en zijn grootvader pas zes jaar later op Sorghvliet stierf. Sorghvliet werd weldra niet meer door hem bewoond en

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 23