12 Juli. 20 22 26 29 29, 30 Juli. 31 Juli. 31 216 KRONIEK OVER 1950 12 14 17 de Firma J. Kruy- en sanitair, Wilhel- e bij de Gem. Gezondheidsdienst, van de pensioenge- Solkema, geneeskundige Geneeskundige en wegens het bereiken rechtigde leeftijd. 50-jarig bestaan van denberg, gas, water minastraat 49. Overleden C. M. Schilt, oud-hoofdredac- teur van Het Vaderland. Afscheid van E. B. J. Postma als rector van het Maerlant Lyceum. Bezoek van Pierre de Gaulle, burgemees ter van Parijs. Driedaags Vrijheids Lustrum Congres van de Nederlandse vereniging van ex-politieke gevangenen. Opheffing van de Haagse H.B.S. der Stichting onderwijs gerepatrieerden. Overbruggings-H.B.S. Duinstraat. Mr. G. Scholten is benoemd tot vice- president van het gerechtshof. Afscheid van Ir. F. J. Blom als raad-advi- seur in algemene dienst bij het departe ment van Verkeer en Waterstaat. Internationale Luchtvaart Show op Ypen- burg. Besluit van de Gemeenteraad om de pomp van de Grote Markt te verwijderen. Afscheid van Mevr. Dra. J. V. C. Hef ting, als directrice van de Dienst voor Schone Kunsten. 1 Augustus. Bijeenkomst van de consultatieve raad van het Brusselse pact de West Europese Unie.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 240